Oрганизована обука за судије
Прекршајног суда у Новом Саду


20.02.2015. године, Нови Сад

Дана 20. и 21.02.2015. године у Новом Саду, у Апелационом суду, у организацији Правосудне академије и УСАИД Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт, организована је обука за судије на тему примене Закона о заштити узбуњивача.