Информатори о раду Прекршајног суда у Новом Саду

Основни подаци о Прекршајном суду у Новом Саду и Информатору о раду


Назив државног органа: Прекршајни суд у Новом Саду
Адреса Прекршајног суда у Новом Саду Булевар Ослобођења 58, 21000 Нови Сад
ПАК 401202
Матични број: 08896160
ПИБ: 106399543
Телефон Прекршајног суда у Новом Саду 021 4896 102
e-mail Прекршајног суда у Новом Саду prek.sud.ns@gmail.com


Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 25.03.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 31.03.2021. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 24.02.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 28.02.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 08.02.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 30.04.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 22.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 29.05.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 31.01.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 08.02.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду, ажуриран 31.01.2012. године Ms Word Pdf