Јавне набавке Прекршајног суда у Новом Саду, 2016. година


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЈНМВ - рефиловање тонера и кертриџа Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.04.2016
завршена
09.05.2016
ЈНМВ - услуге обезбеђења Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.04.2016 завршена
28.04.2016
ЈНМВ - електрична енергија Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.03.2016 завршена
18.04.2016
ЈНМВ - канцеларијски материјал Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Образац структуре цена

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.03.2016 завршена
18.04.2016
ЈНМВ - услуге доставе Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.03.2016 завршена
23.06.2016